bg_img

Press Statement

Halal-logo-restaurant2-300x183Trade Descriptions related to Halal Certification and Marking 2011, Trade Descriptions Act 2011 came into effect on January 1, 2012. With the order, there are some implications for the use of halal logos and trademarks on products and premises in Malaysia. Implications are as follow:

 

 

 

 


halaljakimReferring to the statement of Utusan Malaysia dated February 1, 2012 on the issue of spelling errors in Jawi in Malaysia Malaysian halal logo.

 

 

 

 

 

 


Dimaklumkan bahawa sehingga kini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)/ Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) tidak pernah melantik atau mengiktiraf mana-mana pihak ketiga untuk menjalankan aktiviti pensijilan halal dan konsultasi pensijilan halal. Pihak syarikat yang ingin membuat permohonan pensijilan halal Malaysia adalah dinasihatkan berurusan terus dengan Bahagian Hab Halal JAKIM/JAIN. JAKIM/JAIN tidak ada kena mengena dengan syarikat-syarikat konsultan yang menjalankan perkhidmatan konsultasi pensijilan halal.

Sebarang bentuk pengiklanan seperti penggunaan kain rentang dan banner yang memaklumkan syarikat sedang dalam permohonan pensijilan halal Malaysia adalah tidak dibenarkan sama sekali dan bersalahan dengan Akta Perihal Dagangan 2011(Akta 730)


Address / Location

BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL,
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA,
Aras 6 & 7, Blok D,
Kompleks Islam Putrajaya (KIP),
No. 3 Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 3, 62100 Putrajaya, Malaysia.

Telefon : 03-8892 5000 | Fax : 03-8892 5005 | Emel : pr_halal@islam.gov.my


Follow Us on Social Media

facebook_icon x_icon